top of page

Privatumo politika

 1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, turi pateikti teisingus asmeninius duomenis sėkmingam užsakymo įvykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog užsakymo metu gautų duomenų faktas nesuteikia jai teisių siųsti Klientui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Klientui nepageidaujant gauti informacinių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.

 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims.

 3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

 2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.

 3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

 4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

 7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.

 8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 9. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.

Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

 3. Gėlės, augalai, eglutės ir priedai užsakomi iš prekių e-katalogo bei tuo metu sandėlyje esančių produktų. Augalai ir eglutės gali skirtis nuo pavaizduotų kataloge dėl sezoniškumo, augančių naujų stiebelių, ūglių ar žydėjimo. Taip pat dėl eglučių ar augalų unikalumo – nėra ir negali būti visiškai vienodų dviejų augalų.

 4. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

Parduotuvės įsipareigojimai

 1. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios turi apibrėžtą galiojimo terminą.

 2. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

 3. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

 4. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

 5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

 6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 7. Prekės priėmimo metu Klientui rekomenduojama patikrinti, ar prekė sveika, nepažeista. Jei prekė Kliento netenkina – jis gali jos nepriimti, o Parduotuvė artimiausiu metu pristatys kitą prekę. Klientui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį, grąžinimas bus negalimas.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.

 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių išsiuntimas ir pristatymas

 1. Prekėspristatomos nurodytu adresu. Prekes galima atsiimti Pardavėjo biure nurodytomis darbo valandomis, kurios nurodytos gautame elektroniniame laiške patvirtinus Pirkėjo užsakymą.

 2. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Augalų grąžinimas

   1. Kokybiški augalai, sodinukai ir medeliai negrąžinami, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d.               nutarimu Nr. 738, patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kurių II-ajame skyriuje, pirmame skirsnyje, 15 punkte         nurodyta, kad „Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami“.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.

 3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.

 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.

Payment Methods
bottom of page